Conus 82 i sort, monteret i et klassisk køkken

Resirkulasjon

Christian Nikolaj

Velger du en hette med resirkulasjon betyr dette at du holder luften inne i huset. Beholderen suger luften som inneholder steke- og kokemat samt fettmolekyler bort. Luften blir deretter filtrert og renset og sendt tilbake til kjøkkenet ditt. Luften som sendes ut på kjøkkenet er derfor helt ren.RESIRKULERING - KULLFILTER

Med en resirkuleringsløsning er det nødvendig å ha et aktivt kullfilter. Kullfilteret absorberer matlukten fra luft som tidligere er renset for fett av fettet selv. Ved resirkulering går ikke luktpartiklene tilbake til kjøkkenet. På et tidspunkt kan ikke kullfilteret absorbere mer og en utskifting vil derfor være nødvendig.En hetteløsning med resirkulering er enklere å installere da den ikke krever avtrekk. Det kan derfor være fordelaktig med resirkulering dersom du bor i leilighet eller har et lite kjøkken hvor avtrekksløsning ikke er et enkelt alternativ.


For optimal resirkulering anbefaler trepol at du bytter kullfilteret 2-4 ganger i året.

Tilbage til blog